مراسم آیین شمنیزم

بدون امتیاز 0 رای
$59.95

برای توانمندسازی زندگی! یک روز در ارتباط با طبیعت همراه با سنت‌ها و شیوه و آیین‌های قدرتمند شمنیزم

0
$59.95

مراسم رقص درمانی

بدون امتیاز 0 رای
$59.95

یک روز زیبا و یک تجربه متفاوت برای خالی کردن استرس ، اضطراب، و خالی کردن احساسات منفی و همچنین فوق‌العاده‌ برای افزایش شادی، و انرژی و اعتماد به نفس

0
$59.95

مراسم کاکائو و آوا درمانی

بدون امتیاز 0 رای
$59.95

ارتباط با خود برتر! با مراسم و آیین کاکائو همراه کاسه‌های جادویی تبتی به قلب و خود برترمان متصل خواهیم شد.

0
$59.95

مهارت سپاس‌گزاری

بدون امتیاز 0 رای
$59.95
0
$59.95