روتین برنامه صبحگاهی

بدون امتیاز 0 رای
990,000 تومان
1
990,000 تومان

ژورنالینگ

بدون امتیاز 0 رای
1,600,000 تومان
0
1,600,000 تومان

مایندفولنس

بدون امتیاز 0 رای
3,100,000 تومان
0
3,100,000 تومان

مدیتیشن – ترم دوم

بدون امتیاز 0 رای
1,600,000 تومان
0
1,600,000 تومان

مدیتیشن – ترم یک

بدون امتیاز 0 رای
1,600,000 تومان

مدیتیشن ترم یک آیا احساس می‌کنید که برای بهبود کیفیت زندگی خود به دنبال راه‌ حلی هستید؟ آیا می‌خواهید ذهن…

0
1,600,000 تومان

مهارت سپاس‌گزاری gratitude

بدون امتیاز 0 رای
1,600,000 تومان
0
1,600,000 تومان